אינם - לזכרם של 42 סוהרי השב"ס שניספו בכרמל

מה הם מקורות העוצמה הנדרשים ממפקדים בעיתות אסון?
כללי אתיקה? רף גבורה? התנהגות המפקדים?... הצלת נפשות.​

לצאת מהקופסא

כאשר יש לי עובדים מצטיינים, אני דואג לטפחם ולעודדם, כי הצלחתם היא הצלחתי", כך ביל גיטס, שהשכיל להבין את עוצמת השינוי שחל בניהול המודרני. ומה באשר למפקדים בארגונים היררכיים, אשר לעתים קרובות רואים בפקודים מוכשרים כמי שמאיימים על מעמדם?

האם התייחסותם, שפעמים היא פוגענית ומזלזלת, אינה גורמת לחרדת התבטאות והבעת דעה שונה מזו שלהם מפי פקודיהם?

בין אתיקה לתדמית

דומה, שעל רקע הצלחתה של המשטרה בשנים האחרונות במלחמה בפשיעה, ובמיוחד בארגוני הפשע, צפוי היה, שהציבור יעריך את עבודתה. אולם ההיפך הוא הנכון - הערכתו את משטרת-ישראל אינה עולה בקנה אחד עם תוצאות פעילותה. האם הסיבות נעוצות במשטרה פנימה - שחיקה בעבודה, הערכה עצמית נמוכה של השוטר ומחויבותו הארגונית, או זהו תוצר לוואי של גורמים מחוץ למשטרה, ככללי האתיקה הקפדניים, שלהם הוא נדרש לציית?

ואולי הן קשורות לפרטים או לקבוצות אינטרסנטיות, בעלי עניין במשטרה חלשה? או שמא זוהי תוצאה של השילוב ההרסני של כל הגורמים יחדיו?

מנהיגות