תג מחיר - מהו המחיר שמשלמת משטרת ישראל בשל עיסוקיה הרבים?

שינוי פניה של המלחמה הפך את משטרת- ישראל לשחקנית חשובה  מאוד בזירה החדשה.

אולם, "הכסף הגדול",  ממשיך להיות מושקע באיומים על גבולות המדינה ופחות באיומים שבתוכה ומתוכה . על כן,  המחיר, שאותן היא משלמת בשל עיסוקיה הרבים, עלול להיות יקר .

יש הסוברים, שתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל (גם אם היא לא כתובה), כבר איננה רלוונטית למציאות, שלאחר מלחמת לבנון השנייה. עידן שנות האלפיים שינה ללא היכר את פני המלחמה. המעבר ממלחמה אפיזודית למלחמה מתמשכת, הקרויה "עימות נמוך עצימות", ניהולה לא כנגד ישויות מדינתיות אלא כנגד ארגוני גרילה  (חיזבאללה ,חמאס), והפיכת  העורף לחזית, הפכו את משטרת - ישראל לשחקנית חשובה מאוד בזירה החדשה של המלחמה.

בטחון לאומי